Ilość drzew zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2021: 3167 szt.

Ilość krzewów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2021: 61 440 szt.

Ilość kwiatów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2021: 1 066 336 szt.

Ilość bylin zasadzonych w mieście w latach 2019 – 2021: 12 693 szt.

Ponadto powstały nowe tereny zielone:

  1. Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”, w ramach którego zostały wykonane nasadzenia zieleni w czterech obszarach:
    1. Teren pomiędzy ulicami: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską;
    2. Teren pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego a Długą;
    3. Teren przy ulicy Poznańskiej (po obu stronach na wysokości ul. Fabrycznej);
    4. Teren pomiędzy ulicami: Staropoznańską a Daniela Rakowicza.
  2. Realizacja zadania pn. „Modernizacja terenu zielonego przy ul. Jesionowej i ul. Leona Czarlińskiego” (utworzenie terenu zieleni o charakterze rekreacyjnym, o charakterze łąki kwietnej oraz odtworzenie trawników)