Ilość drzew zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2022: 3409 szt.

Ilość krzewów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2022: 64 476 szt.

Ilość kwiatów zasadzonych w mieście w latach 2012 – 2022: 1 196 791 szt.

Ilość bylin zasadzonych w mieście w latach 2019 – 2022: 15 242 szt.

Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18, w ramach którego w 2021 r. zrealizowano m.in. rekultywację terenu zielonego wokół tężni wraz z zagospodarowaniem placu wewnątrz tężni. W ramach projektu nasadzonych zostało 1936 szt. bylin i traw rabatowych oraz 262 szt. krzewów. Więcej informacji o projekcie:

https://www.inowroclaw.pl/strona-2026-uzdrowisko_inowroclaw_rozwoj_potencjalu.html

 

W 2022 r., w centrum miasta przy ul. Szerokiej 10 powstał tzw. park kieszonkowy, który ma służyć mieszkańcom jako zielona enklawa w centrum miasta. Niezagospodarowany teren po wyburzonej kamienicy zagospodarowano na teren zielony: wykonano alejki o nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralno-epoksydowej, pergole, trejaże, ustawiono donice, ławki, kosze, wykonano oświetlenie, nasadzenia licznej zieleni w ilości 876 sztuk. Natomiast w rejonie ulic Poznańskiej i Małej Rybnickiej (teren po byłym placu handlowym) powstało tzw. zielone podwórko – zamontowano urządzenia  zabawowe,  powstały zielone ściany, oświetlenie, zamontowano ławki, kosze i kamerę monitoringu miejskiego, wykonano liczne nasadzenia zieleni w ilości 832 sztuk.

Więcej informacji: https://www.inowroclaw.pl/aktualnosc-5035-w_centrum_pojawilo_sie_wiecej_zieleni.html