Dlaczego warto segregować?

Indywidualna decyzja o segregowaniu odpadów ma bardzo istotne konsekwencje nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla gospodarki. Dzięki recyklingowi zmniejszamy koszt wytworzenia nowych produktów, poprzez redukcję poboru energii, łatwiejsze i tańsze pozyskaniu surowców oraz przyczyniamy się do możliwości dłuższej eksploatacji istniejących już wysypisk śmieci.

Dodatkową korzyścią z segregowania odpadów jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w minimalnym stopniu wykorzystującej dodatkowe zewnętrzne zasoby oraz wyrobienie nawyków oszczędności i gospodarności w codziennym życiu.

Produkcja 1 tony papieru z makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew.

Odzyskanie szkła z jednej butelki pozwala zaoszczędzić energię, która pozwala świecić energooszczędnej żarówce przez całą dobę.

Recykling 40 telefonów komórkowych pozwala pozyskać tyle złota, ile z 1 tony rudy w kopalni.

Aluminium z puszek można odzyskiwać w nieskończoność, bez utraty jakości metalu.

Dzięki recyklingowi plastikowych opakowań PET można wytworzyć m.in. kurtki polarowe i słupki drogowe.