Akty prawne

Gospodarka odpadami komunalnymi uregulowana jest przez szereg aktów prawnych – zarówno przepisów ustawowych, jak i wynikających z nich uchwał Rady Miejskiej.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze przepisy dotyczące zasad odbioru, transportu i segregacji odpadów obowiązujących w Inowrocławiu.

Przepisy miejskie