Jak zarządzamy systemem

Prawodawstwo unijne + krajowe
główne wytyczne

Rada Miejska
Uchwala stawki za odpady oraz zasady odbioru

Urząd
Pobiera opłaty i nadzoruje cały system

Operator
odbiór (IGKiM Sp. z o.o.) i transport

RIPOK
przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i okolicznych gmin

spalarnia

Cementownie oraz spalarnie
spalanie odpadów wysokokalorycznych

spec firmy

Specjalistyczne firmy
Recykling surowców

PGKiM Sp. z o.o.
kompostownia odpadów zielonych i stabilizacja tlenowa frakcji bio

Składowisko odpadów
składowanie odpadów nie podlegających segregacji