Cykl życia odpadów

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej (ośrodkach zdrowia, szkołach) oraz na terenie infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to także odpady z koszy ulicznych, zmiotki z dróg oraz placów.

Ze względu na ochronę środowiska i poprawę jakości naszego życia ważne jest, żeby odpowiednio gospodarować odpadami – zapobiegać ich powstawaniu oraz ograniczać ich ilość, w pełni odzyskiwać i unieszkodliwiać te, których nie można ponownie wykorzystać.