Stawki za odpady

Stawki za odpady od 1 września

Od 1 września 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

25,00 zł
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

75,00 zł
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

Kompostownik

Od 1 września 2020 roku ustalono zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik w wysokości 1 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wówczas należy złożyć nową deklarację przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.