Zagospodarowanie odpadami

Najważniejsze w segregacji jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu ich życia.

W przypadku niesegregowania odpadów ogromne ich ilości przewożone są na wysypiska śmieci, gdzie stają się źródłem emisji metanu – szkodliwego dla środowiska i naszego zdrowia.

Odpady z wysypisk trafiają do spalarni, emitujących do powietrza pyły zawierające związki rakotwórcze oraz mające negatywny wpływ na nasz klimat.

Odpady segregowane w momencie odbioru z gospodarstw domowych stają się surowcami, które zostaną ponownie wykorzystane do wytworzenia nowych produktów, dzięki czemu zmniejszy się ilość śmieci na wysypiskach.

Z pięciu butelek PET może powstać jedna koszulka sportowa, a z trzydziestu pięciu – ciepła bluza polarowa.

Ze szkła powstają m.in.: kafelki,
blaty, pojemniki czy wata szklana.

puszki (aluminium) wytworzenie jednej puszki z przetworzonych materiałów pozwala zaoszczędzić energię zasilającą odbiornik telewizyjny przez 3 godziny.

Z papieru z recyklingu można wytworzyć 5000 różnych przedmiotów: od papieru toaletowego po banknoty.