Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce gdzie bez żadnej dodatkowej opłaty można dostarczyć i zostawić następujące odpady:

  • odpady wielkogabarytowe – np. meble, dywany, rowery, wanny, materace
  • odzież i tekstylia
  • przeterminowane leki (dodatkowo w większości aptek ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki)
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • liście, trawy, gałęzie czyli tzw. odpady zielone
  • zużyte baterie i akumulatory (odbierane również w punktach sprzedaży)
  • chemikalia (odbierane również w punktach sprzedaży)
  • szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne
  • odpady posegregowane opony – 4 szt. / rok
  • odpady budowlane i rozbiórkowe posegregowane pochodzące z prowadzenia drobnych prac – do 1m3/rok na gospodarstwo domowe (odpady typu gruz, cegły, odpady betonowe)

W ciągu roku możesz oddać do PSZOK bezpłatnie do 1m3 tego typu odpadów. Jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej – skontaktuj się z odpowiednią firmą usługową wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej.

PSZOK znajduje się przy ul. Bagiennej 77.

Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.

Pamiętaj!

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy sprzętu RTV i AGD. Zużyty sprzęt RTV i AGD możesz oddać do sklepu przy zakupie nowego.

Do PSZOK-u nie możesz dostarczyć popiołu.

W wielu aptekach w mieście znajdują się specjalne pojemniki, do których możesz wyrzucić przeterminowane leki. Nie wyrzucaj do nich zużytych igieł od strzykawek i termometrów rtęciowych. Wykaz aptek objętych zbiórką przeterminowanych leków oraz tych, w których zostawić możesz termometry i igły znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Zużyte żarówki, baterie i akumulatory możesz również wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników. Znajdziesz je w sklepach, gdzie kupujesz nowe produkty.

Pamiętaj że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdów a jedynie wskazują miejsce w które należy je donieść oraz pojemnik lub kosz do którego umieścić. Zarówno załadunek, transport i rozładunek należy do Ciebie.

Kontakt do PSZOK:

Nr tel. 52 352 76 13

e-mail: wagazuok@pgkmino.pl