Kontakt

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

al. Henryka Sienkiewicza 1, 88-100 Inowrocław
tel.:52 35 55 334
e-mail: srodowisko@inowroclaw.pl

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
tel.: 52 35 64 305
sekretariat@pgkimino.pl

Referat Gospodarowania Odpadami

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

tel.:52 35 55 534

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław

tel.: 52 35 27 613

e-mail: wagazuok@pgkimino.pl