Ankieta przeznaczona jest dla osób fizycznych, najemców i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór.

Ankieta dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Inowrocławia, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie, ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu przez Miasto Inowrocław ewentualnego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór